Παράδοση Site στην Οδική Γκέντσος Κύριο

Project Description

Παραδόθηκε το νέο site της εταιρείας "Οδική Γκέτσος" (Site | Τηλ. 23 11 11 2500 & 23 11 11 3500), που σχεδιάσηκε, αναπτύχθηκε και φιλοξενείτε από την Advanced Computing στους ιδιόκτητους servers της.

Project Details

  • Πελάτης: Οδική Γκέντσος | Τηλ 23 11 11 2500 & 23 11 11 3500
  • Ημερομηνία: Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017